2 Comments

Att rädda miljön är ett jävla lidande. Det krävs ekonomiska uppoffringar och förändrad livsstil. Länge kompenserade Miljöpartiet detta jävla lidande med visioner om ett bättre samhälle. Mer kultur och rättvisa. Man skulle ge upp något, men få något tillbaka. Det var en helhet, och en nödvändig helhet. Sen upptäckte ”strategerna” i Miljöpartiet att väljarna anser att de gröna är bäst på miljön. Vilket alltså bara är ett annat sätt att säga att (mp) är bäst på lidande. Möjligen något man finner nödvändigt, men inget man kanske vill rösta på. Men ”strategerna” fattade inte sammanhanget utan fick för sig att Miljöpartiet skulle satsa på det man var bäst på - uppoffringar och lidande. Resten av det gröna paketet (kultur och rättvisa) behövdes inte. Så nu ska Miljöpartiet gå till val på uppoffringar och lidande. Allt det jävliga med grön politik utan något av det trevliga.

Det är precis så dumt som de låter.

Expand full comment
Nov 1, 2023·edited Nov 1, 2023

Väldigt bra uttryckt Rebecka - jag tycker också det vore hälsosamt om MP kunde uttrycka sin klimat- och miljöpolitik lite mindre tvärsäkert - det skapar också förtroende, dvs att "vi har de här tankarna idag baserat på forskning osv men vi är öppna för andra idéer, allt som leder oss framåt".

Expand full comment