1 Comment

En välkommen beskrivning av något som även många i periferin förstått/anat. En fungerande ledning behövs absolut. I en demokratisk organisation skall den i grunden utgöra medlemmarnas röst.

Viktiga ställningstaganden skall göras i partistyrelsen och avgöranden av mer verkställande karaktär i ledningsgruppen.

Inom mp som grundades med verklig demokrati som ledstjärna, är det både paradoxalt och definitivt skadligt att det ser ut som det gör. Dvs. i enlighet med Anders beskrivning.

Detta behöver åtgärdas snarast. För alla som följt partiets från partiprogrammet avvikande ställningstaganden under regeringsinnehavet behöver frågan ges högsta prioritet. Och det handlar inte om få eller små avvikelser.

Detsamma gäller det som Anders var inne på, nämligen hur partiets fokus och ställningstaganden varierat med vilka som varit språkrör. Behöver vi konstatera att detta inte är OK?!

Den här soppan förväntar jag mig som medlem att partistyrelsen greppar nu! Kostnaden har varit stor i form av frustration och avhopp.

Expand full comment