2 Comments

Vilka uppfriskande åsikter, du beskriver en verklighet som jag inte alls känner igen. Möjligen är det skillnaden i tidsperspektiv som gör att vi har helt olika uppfattning. Jag är en mittenväljare som gick med i MP för två år sedan. Dagens Nyheter tycker jag om. Vinster i välfärden tycker jag att är rimligt under vissa förutsättningar -annars är det omöjligt tex att personalen går ihop och driver ett äldreboende i AB form. Som aningen ekonomiskt intresserad så vet jag också att inget styr så bra som pengarna. Samtidigt så har jag inget emot att betala mer i skatt om det behövs för att minska klyftorna. MP:s värderingar passar mig utmärkt. Frågan jag ställer mig är vad du uppfattar att mittenväljare vill ha?

Expand full comment